Trang chủ Không gian quán Cafe 360° Sàn giao dịch Bên ly cà phê Tư liệu Góc giải trí
> Tư liệu > Triết lý cà phê
Triết lý cà phê - Những căn cứ, cơ sở để đề xuất
Cập nhật: 30/7/2008 6:43:15 AM
Từ khóa:  
TRIẾT LÝ CÀ PHÊ VÀ THỦ PHỦ CÀ PHÊ TOÀN CẦU TẠI VIỆT NAM
TRIẾT LÝ CÀ PHÊ -NHỮNG CĂN CỨ, CƠ SỞ ĐỂ ĐỀ XUẤT

I - CƠ SỞ LÝ LUẬN - MỘT TRIẾT LÝ MỚI VỀ CẢ PHÊ
II - THỦ PHỦ CÀ PHÊ TOÀN CẦU TẠI VIỆT NAM
III - CÁC NHÓM CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI
IV - CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN QUAN TRỌNG


TRIẾT LÝ CÀ PHÊ - NHỮNG CĂN CỨ, CƠ SỞ ĐỂ ĐỀ XUẤT
Những nhận định của Chính phủ về vai trò và tầm quan trọng của ngành cà phê đối với công cuộc phát triển và chấn hưng đất nước, cần thiết phải có điều kiện để phát triển ngành cà phê như một ngành mũi nhọn của Việt Nam trong thế giới cạnh tranh toàn cầu hiện nay;

Phân tích chiến lược về cục diện của ngành cà phê trong nước và thế giới, căn cứ vào những xu hướng phát triển của thế giới trong đó có vai trò quan trọng của cà phê đối với sự phát triển của nhân loại;

Những định hướng, quyết định mang tính chất chiến lược của chính quyền tỉnh ĐakLak trong vấn đề phát triển kinh tế, văn hoá xã hội nhằm đưa ĐakLak trở thành một hình mẫu tiên phong trong phát triển bền vững;

Những thành tích ban đầu của ngành cà phê Việt Nam nói chung và những đóng góp quan trọng của cà phê Đaklak, Tây Nguyên nói riêng. Căn cứ vào những điều kiện tự nhiên, xã hội, kinh tế hiện có của Tây Nguyên, vào sự cần thiết phải phát triển lên tầm cao thế giới một ngành kinh tế vừa phát huy tối đa vừa tổng hợp các lợi thế so sánh của Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung. Sự cần thiết phải bảo tồn và phát triển những nét đặc sắc của văn hoá bản địa trong điều kiện mới nhằm tạo ra sự ổn định và phát triển bền vững của kinh tế - xã hội trong vùng và trên phạm vi cả nước;

Một số tiền đề, điều kiện hiện có của Việt Nam ứng với những nhu cầu cần thiết và có phần bức thiết cho chiến lược phát triển bền vững. Đó chính là việc tạo nên một cấu hình vững chắc cho cà phê thế giới. Cấu hình đặc biệt có tính chặt chẽ này sẽ tập hợp và liên kết với mọi ngành, mọi lĩnh vực có liên quan trong nước, liên kết với các nước sản xuất cà phê, với các tập đoàn chế biến cà phê hàng đầu, các định chế tài chính, cũng như tất cả những khâu có trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầu. Và đặc biệt là kết nối hơn một tỷ người trên thế giới đang yêu chuộng, đam mê và tiêu dùng cà phê hàng ngày. Tất cả nhằm đưa thế giới tới một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự sáng tạo, của hài hòa và bền vững – kỷ nguyên của cà phê;

Dựa trên những đóng góp, sự ủng hộ, sự đồng tình của các trí thức lớn trong và ngoài nước cho những quan điểm và luận cứ về vai trò của cà phê và tiềm năng ảnh hưởng của cà phê Việt Nam đối với thế giới. Căn cứ vào những quan tâm, đón nhận và yêu thích của công chúng trong nước và du khách quốc tế về cà phê, văn hoá cà phê thế giới và một số quan điểm mới về cà phê của Việt Nam được thể hiện một cách sơ khởi qua sự kiện “Tuần lễ văn hoá cà phê 2007” tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên những quan điểm và hành động đã và đang thực thi, nhóm hành động xin được đại diện cho những người liên quan cũng như quan tâm đến sự hưng thịnh của ngành cà phê Việt Nam nói riêng, sự phát triển của đất nước Việt Nam nói chung, những người yêu thích và đam mê thức uống cà phê, đứng trên danh nghĩa Việt Nam, xin được giới thiệu và đề xuất với toàn thế giới, những người quan tâm cũng như yêu chuộng cà phê toàn cầu một Triết lý sống mới về cà phê, cùng với dự án Thủ phủ cà phê toàn cầu – mô hình minh chứng cho triết lý đó. Mô hình này có thể có vai trò và tầm quan trọng như một Triết lý sống mới về cà phê Việt Nam, của Việt Nam đối với tất cả nhân dân Việt Nam và toàn thể nhân loại;

Qua đó cũng xin được trình bày các nội dung công việc đã được xúc tiến, triển khai trong thời gian qua để hiện thực hoá cho các ý tưởng nêu trên và xin được đón nhận mọi ý kiến, mọi nguồn lực đóng góp, mọi ý kiến phản biện để làm sâu sắc, cụ thể, thuyết phục hơn nữa cho nội dung của triết lý, của thiên đường cà phê toàn cầu với vai trò là chiến lược tổng thể để phát triển ngành cà phê Việt Nam , đóng góp một cách chủ động và tích cực vào tiến trình phát triển chung của đất nước.

I - CƠ SỞ LÝ LUẬN - MỘT TRIẾT LÝ MỚI VỀ CẢ PHÊ
Gồm các phần sau:
Cục diện ngành cà phê trong nước
Cục diện ngành cà phê thế giới
Các vĩ nhân nói về cà phê
Cơ hội của Việt Nam đối với ngành cà phê Thế giới
Cà phê là điêm giao của ba xu hướng của Thế giới
Điều kiện để hình thành một triết lý mới về cà phê
Sức mạnh nội tại của Việt Nam
Đây là cơ hội to lớn cho Việt Nam
Quan điểm và chiến lược phát triển của cà phê Việt Nam

Từ những phân tích về cục diện của ngành cà phê trong nước và cục diện ngành cà phê thế giới, trên cơ sở phân tích các xu hướng phát triển của tương lai, cùng với việc phân tích sức mạnh nội tại của Việt Nam, cho phép chúng ta định hình một triết lý mới về cà phê – là cơ sở lý1010 luận cho các chiến lược phát triển của ngành cà phê Việt Nam, đóng góp một phần chủ động và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước và dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá.


CỤC DIỆN NGÀNH CÀ PHÊ TRONG NƯỚC

Ngành cà phê Việt Nam mặc dù có những bước phát triển thần kỳ trong thời gian qua, đóng góp một cách đáng kể vào sự ổn định và phát triển chung của ĐakLak, Tây Nguyên và của Việt Nam.

Tuy nhiên, sự phát triển này vẫn còn chứa đựng những yếu tố kém bền vững: chủ yếu là xuất cà phê nhân, cà phê chế biến và thương hiệu còn vô cùng thấp; bản thân giá trị của cà phê nhân xuất khẩu cũng rất thấp, càng xuất càng thiệt do không chú trọng đến chất lượng và tính lâu dài của sản phẩm; tỉ lệ tiêu dùng cà phê ở trong nước vẫn ở mức thấp (0,5kg/người/năm so với các nước trồng cà phê khác có mức trung bình là 3kg/người/năm) không đủ để tạo ra sự tự chủ của sản lượng tiêu dùng nội địa so với xuất khẩu; cà phê vẫn chỉ là cà phê, chúng ta chưa biết các giá trị về văn hoá, du lịch, đầu tư, tài chính, kho vận, khoa học kỹ thuật, kinh tế tri thức,… là những ngành, những lĩnh vực có liên quan mật thiết đến ngành cà phê.

Trong khi đó, ĐakLak nói riêng và Việt Nam nói chung có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành cà phê thành ngành mũi nhọn, làm đầu tàu cho các ngành kinh tế khác phát triển khi mà chúng ta có lợi thế về vùng đất đắc địa cho cà phê, một vị thế tương đối của cà phê Việt Nam khi là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ hai về sản lượng. Có vị trí địa lý – chính trị thuận lợi, có tài nguyên thiên nhiên tương đối nguyên sơ và phong phú (rừng, nước, không gian), có tài nguyên con người bao gồm tài nguyên trí tuệ, có sự đa dạng và nguyên sơ của văn hoá bản địa (đặc biệt là vùng đất Tây Nguyên). Sau khi thực hiện đổi mới nền kinh tế, Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển tương đối mạnh mẽ của thị trường tiêu dùng cà phê trong nước, xuất hiện những doanh nghiệp có những bước phát triển được coi là thần kỳ, có khát vọng lớn và những ý tưởng đột phá. Tất cả những điều đó chính là những tiêu đề để chúng ta có thể hoạch định và phát triển ngành cà phê như một ngành mũi nhọn của quốc gia.CỤC DIỆN NGÀNH CÀ PHÊ THẾ GIỚI


Tổng quan ngành cà phê thế giới

Cà phê không chỉ đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp thuần tuý, nó thực sự trở thành một ngành kinh tế đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế giới. Trên thế giới đã công nhận và sử dụng rộng rãi thuật ngữ “coffee industry” – ngành cà phê, với tổng giá trị giao dịch cà phê toàn cầu là 100 tỷ USD. Cà phê nguyên liệu cũng là loại hàng hoá cơ bản có giá trị giao dịch toàn cầu đứng thứ hai chỉ sau dầu lửa. Ngành cà phê không chỉ là một ngành sản phẩm nông sản chế biến mà nó còn có các yếu tố của tài chính, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hoá, kinh tế tri thức, du lịch sinh thái, du lịch cà phê,… Chính cà phê chứ không phải vàng bạc, đá quý, dầu mỏ là mặt hàng được đầu cơ nhiều nhất trên thế giới (the most speculated commodity in the world)

Các nhà sản xuất chính

Nhưng ngành cà phê hiện nay của thế giới đang tồn tại những nghịch lý hết sức bất công. Giá cà phê thế giời bị thao túng bởi hai sàn giao dịch nông sản tại New York và London, sản lượng cà phê bị thao túng bởi nhóm big four gồm Nestlé, Kraft, Sara Lee, Maxwell House và những hãng cà phê đặc biệt như Starbucks, Tullys, … tất cả đều đến từ các nước Âu, Mỹ, những nước hầu như không có trồng cà phê. Các giá trị thặng dư từ ngành cà phê chủ yếu chảy về túi các nước sở hữu những thương hiệu cà phê hàng đầu. Ngành cà phê là điển hình nhất cho sự bất công trong phân phối tài sản thế giới, thể hiện cơ chế bóc lột mới thông qua cơ chế vận hành của các thương hiệu toàn cầu. Do vậy, cần xác lập một công lý thương hiệu mới cho các nước trồng cà phê trên thế giới như Việt Nam. Diễn trình cách mạng của cây cà phê sẽ là nguồn cảm hứng, là động lực, là niềm tin để các nước thế giới thứ hai, thế giới thứ ba vươn lên khỏi đói nghèo, lạc hậu, tránh bị bỏ lại trong quá trình toàn cầu hóa.

Thị trường cà phê rộng


Các hãng cà phê trên thế giới thuộc thị trường cà phê rộng (Mass – Marketed Coffee) đều chỉ coi cà phê như một thứ đồ uống mang lại lợi nhuận cao. Họ không hề chú trọng đển phát triển, tăng thêm giá trị gia tăng của cà phê thông qua việc gia tăng các hàm lượng văn hoá, tâm linh, hoặc đưa ra và khẳng định vai trò như một năng lượng của cà phê.


Thị trường cà phê đặc biệt

Còn các hãng cà phê đặc biệt vốn được coi là có hàm lượng văn hoá cao, có triết lý cà phê thì hiện tại, họ cũng chỉ đang thực hiện những triết lý hết sức tầm thường. Ngay như, thương hiệu cà phê được coi là phát triển mạnh nhất trên thế giới là Starbucks cũng đang dẫn đầu thị trường bằng hai quan điểm: quan điểm nơi chốn thứ ba và cam kết cung cấp cà phê tươi. Quan điểm nơi chốn thứ ba nêu rằng, Starbucks sẽ cung cấp nơi chốn thứ ba cho mọi người lui tới bên cạnh hai nơi chốn là gia đình và công sở. Cà phê tươi là cà phê Arabica được rang xay và sử dụng trong vòng một tuần.

Tuy nhiên, trên thế giới hiện nay cũng chưa thấy một triết lý, một quan điểm cà phê nào có thể vượt qua sự dẫn đầu của Starbucks.CÁC VĨ NHÂN NÓI VỀ CÀ PHÊ

Bác Hồ quảng bá cho cà phê Việt Nam

Có một tư liệu quý cho biết rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng quảng bá thương hiệu cho cà phê Việt Nam cách đây hàng gần nửa thế kỷ!

Đó là một câu chuyện được một nhà ngoại giao Liên Xô (cũ) kể lại về kỷ niệm một lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi chiến tranh nổ ra ở miền Bắc (sách “Cách đường xích đạo hai bước” của Rut Bersatki, Thuý Toàn dịch 1967). Chuyện kể rằng, lần ấy Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các vị khách quốc tế trong đó có các nhà ngoại giao, nhà báo, văn nghệ sĩ.

Để tỏ thịnh tình, vị Chủ tịch ngỏ ý: “Tôi xin được mời các đồng chí uống cà phê… Tôi tin các đồng chí không từ chối cà phê này, đây là cà phê Việt Nam mà trên thế giới không cà phê nào ngon hơn. Tôi nói điều này không phải tôi là người yêu nước. Nhưng trong đời, tôi đã làm người phụ bếp khá lâu và vì vậy, nay xin lấy nghề nghiệp ra mà đảm bảo cà phê Việt Nam ngon nhất thế giới!”.

Rồi vị Chủ tịch tự tay pha cà phê mời khách. Khách đề nghị Chủ tịch khỏi bận tâm để họ tự pha. Vị Chủ tịch nói rằng phải biết cách pha cà phê bằng phin thì cà phê mới ngon. Khi các vị khách đã thưởng thức, vị Chủ tịch hỏi: “Thế nào? Đồng chí thấy chứ, đã bao giờ đồng chí uống thứ cà phê tuyệt vời này chưa?”. Rồi Chủ tịch đột nhiên chuyển sang chuyện cà phê Việt Nam chưa được thế giới biết đến và khẳng định rằng, nếu phát triển thị trường thì cà phê Việt Nam sẽ xuất khẩu được rất nhiều…

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng một lời đề nghị của chủ nhà mong các vị khách phải hứa rằng thế nào cũng phải viết về Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “… Bây giờ các đồng chí viết đi! Đừng bỏ qua ngóc ngách gay cánh nào hết, đừng im lặng làm ngơ chuyện gì hết. Chúng tôi sống vẫn còn rất nghèo, điều đó không thể không đập vào mắt các đồng chí. Các đồng chí cứ viết cả điều đó, đừng ngại. Nói thật, đó là sự giúp đỡ tốt nhất của bạn bè!”.CƠ HỘI CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGÀNH CÀ PHÊ THẾ GIỚI

Cơ hội cho các hãng cà phê Việt Nam

Tuy nhiên, trên thế giới hiện nay chưa thấy một triết lý, một quan điểm cà phê nào vượt qua sự dẫn đầu của Starbucks. Nhưng những quan điểm, triết lý đang được nêu trong bảng đề xuất này hoàn toàn vượt trội so với những quan điểm triết lý mà Starbucks dẫn dắt thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta không cùng chung tay biến những quan điểm đó thành hiện thực, cụ thể hoá các triết lý đó bằng những sản phẩm cà phê, thương hiệu cà phê, dịch vụ cà phê, các gói giá trị tổng hợp và tổng hòa từ cà phê đến từ Việt Nam, của Việt Nam mà có thể trở thành dẫn đầu thế giới.

Cơ hội cho Việt Nam

Các nước trồng cà phê đang cần một cơ chế để đứng ra đảm bảo sự hài hòa và lợi ích của các đối tượng có liên quan trong chuỗi giá trị cà phê, đặc biệt là cho người nông dân trồng cà phê. Một OPEC của cà phê đang được mong chờ để khẳng định vai trò và vị thế của một năng lượng mới cho ngành kinh tế tương lai. Vậy, Việt Nam và các doanh nghiệp cà phê Việt Nam có chủ động và có thể nắm giữ được vai trò chủ động trong diễn trình hình thành một tổ chức quốc tế có khả năng trả lại cho cà phê và những người làm ra cà phê những giá trị thoả đáng hay không?


CÀ PHÊ LÀ ĐIÊM GIAO CỦA BA XU HƯỚNG CỦA THẾ GIỚI

Cà phê là tương lai của thế giới

Một thế kỷ phục hưng của Quyền lực mềm Châu Á: Bổ sung và cộng hưởng với các giá trị, bí quyết huyền bí của Phương Đông.

Nền kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo: Cà phê với vai trò là năng lượng cho bộ não, là máu của nền kinh tế tri thức. Giống như dầu mỏ là năng lượng của nền kinh tế công nghiệp.

Chiến lược phát triển bền vững: Trong khi thế giới hiện đang đối mặt với những khủng hoảng toàn diện ngày một trầm trọng vì phát triển quá thiên về những giá trị vật chất, thì cà phê có thể trở thành một biểu tượng để hướng đến sự phát triển hài hòa và phát triển bền vững.


ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÌNH THÀNH MỘT TRIẾT LÝ MỚI VỀ CÀ PHÊ

Điều kiện hình thành triết lý cà phê

Nhìn lại lịch sử phát triển của loài người, sẽ là không quá khi chúng ta cho rằng “cà phê – xét trên một khía cạnh nào đó cũng có vai trò như lửa đối với sự phát triển của con người. Nếu lửa giúp biến con người từ một động vật bình thường thành động vật tinh khôn, thì cà phê kích thích các sáng tạo để biến con người tinh khôn thành con người văn minh, hiện đại”.

Quả thực, từ khi cà phê được phát hiện và sử dụng rộng rãi, bóng dáng của cà phê âm thầm nhưng mạnh mẽ và không thể thiếu được trong hầu hết các phát minh và sáng tạo của loài người, giúp tạo ra năng suất lao động chưa từng có và đang ngày một gia tăng hơn nữa. Có người có thể nghi ngờ liệu cà phê là chất xúc tác để tạo ra hầu hết các sáng tạo, nhưng việc hầu hết các phát minh, các vĩ nhân trong mọi lĩnh vực đều là những tín đồ của cà phê là điều hiển nhiên không thể chối bỏ.

Khi mà khả năng tổ chức kinh tế kỹ thuật của loài người phát triển, nền kinh tế mới với hàm lượng trí não ngày càng cao đang dần thay thế nền kinh tế công nghiệp truyền thống với một tốc độ ngày càng nhanh chóng. Giờ đây là thời đại của nền kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo thì cà phê đã và đang thực sự trở thành năng lượng cho bộ não, trở thành máu của nền kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo.

Sự phát triển và quyền năng ngày càng lớn của kinh tế tri thức là một lợi thế cho cà phê, cho một đất nước vừa sở hữu tiềm năng cà phê, vừa sở hữu một tiềm năng trí tuệ lớn, lại đang ở trong đà phát triển để thoát khỏi sự tụt hậu, khẳng định vị thế với thế giới như Việt Nam của chúng ta. Trong thế giới ngày một phẳng hơn về mặt thông tin và tri thức, chúng ta có thể bỏ qua một số bước phát triển tuần tự để đi ngay vào các bước phát triển nhảy vọt. Thực tế trên thế giới đã chứng minh, các doanh nghiệp như Microsoft, Google … tuy còn rất mới nhưng đã có giá trị thị trường nhiều hơn các công ty, tập đoàn thuộc các ngành công nghiệp truyền thống.

Tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên trí tuệ có đặc điểm ngược chiều nhau, nếu tài nguyên thiên nhiên càng khai thác thì càng cạn kiệt, ngược lại, tài nguyên trí tuệ càng khai thác thì càng phát triển. Cà phê với những đặc điểm thần kỳ của mình, chính là cầu nối giữa tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên trí tuệ loài người, là cầu nối giữa kinh tế nông nghiệp và kinh tế công nghiệp, hậu công nghiệp. Bởi đó là một sản phẩm nông sản nhưng lại không thể thiếu cho quá trình sáng tạo và phát triển của nhân loại.


Chiến lược phát triển bền vững

Toàn thể nhân loại hiện nay đang đối diện với những vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể đơn độc đứng ra giải quyết. Những xung đột sắc tộc và tôn giáo đang ngày càng lan rộng, tệ nạn xã hội và xói mòn đạo đức truyền thống là thách thức của mọi quốc gia, sự phát triển không đồng đều dẫn đến các mâu thuẫn ngày càng mang tính đối kháng giữa các nhóm quốc gia. Các thiên tai, dịch họa ngày càng đe dọa chúng ta nhiều hơn: tình trạng nóng lên của trái đất, khủng hoảng tài nguyên nước, các loại dịch toàn cầu như HIV/AIDS, dịch cúm gia cầm,….

Sở dĩ có những vấn đề nêu trên là do nhân loại đang bị cuốn theo vòng xoáy của sự phát triển quá thiên về vật chất nên đã gây tổn hại cho các quan hệ xã hội giữa con người với con nguời, con người với tự nhiên. Sự khủng hoảng dường như bế tắc này cũng là do chưa có một tư tưởng, một triết lý nào để hài hòa và cùng thống nhất các quan niệm về tôn giáo, chính trị khác nhau của nhân loại để cùng nhau phát triển bền vững và trường tồn. Khái niệm phát triển bền vững ra đời với mong muốn hướng sự phát triển đến tính hài hòa và bền vững, sự phát triển ngày hôm nay không làm tổn hại đến sự phát triển của tương lai, sự phát triển của nhóm người này không làm tổn hại đến các nhóm người khác. Khái niệm và chiến lược phát triển bền vững đang được coi như là cứu cánh của nhân loại và được rất nhiều học giả hàng đầu, cộng đồng đông đảo những nhà hành động coi đó như là một tôn giáo mới.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, những hoạt động tuyên truyền, cổ vũ và minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững lại có một số điểm chưa hợp lý như: vẫn còn thiên về tính cảnh báo đến những điều tiêu cực sẽ xảy ra cho tương lai nhân loại; vẫn ít có các giải pháp tổng thể hoặc đặt trọng tâm cốt lõi vào việc phát triển khả năng sáng tạo như một cấu thành quan trọng và là phương pháp để con người tìm ra giải pháp phát triển bền vững; vẫn chưa có một hình tượng thống nhất. Vậy, cà phê với những đặc tính kích thích sự sáng tạo và có ý nghĩa chứa đựng những yếu tố hài hòa, đặc biệt là sự hài hòa giữa hai nhóm tài nguyên chính của con người hoàn toàn có thể trở thành phương tiện và phương pháp chuyên chở khái niệm phát triển bền vững trở thành hiện thực. Đó sẽ là một triết lý sống mới nhằm cổ vũ, tôn vinh và phát triển khả năng sáng tạo của con người để phục vụ cho khái niệm phát triển bền vững, hướng loài người đến sự thịnh vượng, hạnh phúc và trường tồn.

Một điều tưởng chừng như rất ngẫu nhiên nhưng lại vô cùng có ý nghĩa, có sức thuyết phục: Xét về khả năng biểu tượng, bản thân cà phê cũng là đại diện cho hai thuộc tính sáng tạo và hài hòa. Nhân cà phê có hình dáng giống hai bán cầu não và đó cũng là biểu tượng của sự hài hòa âm dương của vũ trụ. Điều đó làm tăng thêm niềm tin và bổ sung thêm tính biểu tượng cho triết lý cà phê: tôn vinh sáng tạo, hướng đến hài hòa.


SỨC MẠNH NỘI TẠI CỦA VIỆT NAM

Một con rồng đang trỗi dậy


- Sức mạnh của quá trình đổi mới ngày càng mạnh mẽ, ngày càng toàn diện của đất nước.
- Vị trí địa lý – chính trị của Việt Nam ngày càng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa.
- Sự ổn định khá tốt về an ninh, chính trị.
- Tiềm năng con người Việt Nam: cần cù, thông minh, sáng tạo.
- Tài nguyên thiên nhiên: điều kiện tự nhiên , danh lam, thắng cảnh.
- Tiềm năng về văn hóa: những di sản của nhân loại, bề dày lịch sử, nghi lễ, tập quán, tâm linh, ẩm thực, y học cổ truyền,….

Một đất nước của những di sản Thế Giới

- Quần thể di tích Cố đô Huế, năm 1993, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (III) (IV).
- Vịnh Hạ Long được công nhận 2 lần, năm 1994 là di sản thiên nhiên thế giới và năm 2000 là di sản địa chất thế giới theo tiêu chuẩn N (I) (III).
- Phố cổ Hội An năm 1999 là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chuẩn C (II) (V).
- Thánh địa Mỹ Sơn, năm 1999, là di sản văn hoá thế giới theo tiêu chuẩn C (II) (III).
- Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng năm 2003 là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chuẩn N (I).


Những di sản phi vật thể

- Nhã nhạc cung đình Huế
- Cồng chiêng Tây Nguyên

Vị thế của một cường quốc cà phê chưa được khai thác

- Sản lượng đứng thứ 2 thế giới.
- Chất lượng Robusta số 1 thế giới.

Tiềm năng to lớn của vùng đất Tây Nguyên

- Vùng đất bazan huyền thoại – 160 triệu năm.
- Tài nguyên rừng, nước, đá,….
- Sự đa dạng và nguyên sơ về văn hóa Tây Nguyên.
- Tiềm năng, một số hạ tầng sẵn có và những thành công bước đầu của ngành cà phê tại Buôn Mê Thuột.


ĐÂY LÀ CƠ HỘI TO LỚN CHO VIỆT NAM

Đây là cơ hội mà Việt Nam chúng ta cần nắm lấy!
Vì:
- Chưa có quốc gia nào phát hiện đầy đủ và thể hiện hết tầm quan trọng của cà phê.
- Chưa có một tập đoàn, thương hiệu nào thể hiện được hết những giá trị cà phê đến cộng đồng.
- Chưa có một triết lý nào có đầy đủ giá trị để kết nối và phát triển hàng tỷ người yêu và đam mê cà phê trên thế giới.
- Chưa có một vùng đất nào có đủ các yếu tố hấp dẫn hàng tỷ người đam mê cùng hướng về.
- Bên cạnh Việt Nam là hơn 1,6 tỷ dân Trung Quốc đang chuyển từ trà sang cà phê, mỗi năm tăng 30%.
- Việt Nam, Tây Nguyên sẵn có đầy đủ điều kiện để phát triển và minh chứng cho Triết lý mới về cà phê.


QUAN ĐIỂM VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÀ PHÊ VIỆT NAM

Quan điểm về cà phê của Việt Nam

- Việt Nam coi cà phê là một triết lý sống cho tương lai: tôn vinh và phát triển sự sáng tạo, hướng đến sự hài hòa và phát triển bền vững của nhân loại.
- Việt Nam coi cà phê là một loại năng lượng mới: năng lượng cho bộ não, là máu của nền kinh tế tri thức.
- Việt Nam có sứ mạng là kết nối và phát triển những người đam mê cà phê toàn cầu và cung cấp năng lượng mới cho nền kinh tế tri thức.
- Việt Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực hiện có, thực hiện mọi ưu đãi để có thể hình thành các tổ chức từ cà phê và thông qua cà phê trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu khu vực và thế giới, để đạt được sự ngưỡng mộ của cộng đồng thế giới, là niềm tự hào điển hình cho sự phát triển của Việt Nam thông qua việc phát triển khả năng sáng tạo phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững của nhân loại.

Các hành động chiến lược để chứng minh cho quan điểm cà phê, triết lý sống mới về cà phê.

- Việt Nam sẽ giới thiệu đến cộng đồng một triết lý sống mới của cà phê: tôn vinh sáng tạo, hướng đến sự hài hòa và bền vững.
- Việt Nam sẽ thu hút, tập hợp điều phối các nguồn lực của cả nhân loại để hiện thực hóa triết lý sống cà phê, cùng đưa thế giới đến một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự sáng tạo và tính hài hòa, bền vững – kỷ nguyên của cà phê. Trong đó tập trung cho các nguồn lực, các đầu mối có khả năng kích hoạt và lan tỏa lớn cho triết lý sống cà phê, là những chuyên gia, những nhân vật nổi tiếng hàng đầu thế giới.
- Việt Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành một liên minh mạnh của các nước xuất khẩu cà phê. Đây sẽ là một OPEC cho nguồn năng lượng của nền kinh tế tri thức là cà phê.
- Việt Nam sẽ đầu tư và thu hút thế giới về một Thủ phủ cà phê toàn cầu tại Việt Nam, là nơi phát xuất của Triết lý sống mới cà phê, nơi để quy tụ những người yêu và đam mê trên thế giới cùng hướng về.
- Việt Nam sẽ thực hiện các chương trình hành động thực tế để nâng cao giá trị của ngành cà phê Việt Nam một cách tổng thể và toàn diện.
- Việt Nam sẽ giới thiệu với thế giới các tập đoàn, doanh nghiệp và thương hiệu cà phê hàng đầu, có khả năng dẫn dắt ngành cà phê thế giới đi theo triết lý sống của cà phê được xuất phát tại Việt Nam.

II - THỦ PHỦ CÀ PHÊ TOÀN CẦU TẠI VIỆT NAM

Thủ phủ cà phê toàn cầu là một nội dung quan trọng của triết lý sống mới về cà phê, đây chính là mô hình minh chứng quan trọng nhất cho triết lý. Nếu nhìn triết lý cà phê dưới góc độ như một tôn giáo thì việc xây dựng Thủ phủ cà phê toàn cầu chính là việc tạo ra một thánh địa cho tôn giáo cà phê, để quy tụ và phát triển những người sử dụng, yêu thích và đam mê cà phê trên toàn cầu theo hai giá trị sáng tạo và hài hoà.

Thủ phủ CÀ PHÊ TOÀN CẦU

Thủ phủ cà phê toàn cầu là:

- Một dự án tổng thể nhằm xây dựng thương hiệu quốc gia, thương hiệu lãnh thổ, chỉ dẫn địa lý ngành cà phê cho Việt Nam.
- Nhóm hành động góp phần đưa Tây Nguyên thành một địa bàn hấp dẫn toàn thế giới, một điển hình cho phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới.
- Mang lại sự hài hoà lợi ích cho mọi đối tượng có liên quan.

Cần thiết phải có chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia, vùng lãnh thổ

• Bởi môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt về việc thu hút vốn đầu tư, tạo thị trường cần thiết phải tạo được sự khác biệt đối với các quốc gia, vùng lãnh thổ cạnh tranh với mình.
• Sự cần thiết sức ép phải đổi mới, theo kịp dòng chảy của thời đại.
• Thúc đẩy sự phát triển của quốc gia bằng việc thay thế “lực đẩy” thành “lực kéo”, “lực hút”.
• Để làm chủ các vấn đề quốc gia khác: an ninh, sự ổn định, vị thế chính trị, …

Những lợi ích mang lại

• Tăng cường thu hút du lịch, đầu tư và thương mại trên phạm vi toàn cầu.
• Phát triển năng lực cạnh tranh, đặc biệt cho các sản phẩm dịch vụ có thương hiệu có thể tạo giá trị gia tăng cao.
• Phát triển tri thức, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân bản địa.
• Thu hút và trọng dụng nhân tài – nguồn nhân lực và tri thức toàn cầu.
• Góp phần xây xựng đất nước (uy tính, niềm tự hào, sự hoà hợp, tầm nhìn và quyết tâm của quốc gia).

Những bài học kinh nghiệm trên thế giới

• Dubai – Viên ngọc quý giữa sa mạc
• Cà phê thượng hạng Columbia
• Thung lũng công nghệ cao Silicon
• Oxford – Thành phố đại học
• Quốc gia Singapore, Thành phố Thượng Hải.

QUY HOẠCH Thủ phủ CÀ PHÊ TOÀN CẦU

Các quy trình trong Thủ phủ cà phê toàn cầu

1. Quy trình kỹ thuật: Nhằm nâng cao chất lượng của cà phê Việt Nam, cả cà phê nhân và cà phê chế biến.
2. Quy trình văn hoá: Bao gồm tổng thể các nghi thức văn hoá, nhằm gửi gắm niềm tin về tính hài hoà và sáng tạo vào cà phê, các hoạt động mang tính lễ hội, du lịch để thu hút, chinh phục du khách khắp nơi trên thế giới.
3. Quy trình kinh tế toàn cầu: Các quy trình hợp tác quốc tế ở cấp độ chính phủ, các tập đoàn sản xuất cà phê hàng đầu, các học giả hàng đầu về kinh tế và quản trị kinh doanh, các định chế tài chính, các nhà đầu tư, các nhà hoạt động xã hội,… nhằm đưa Triết lý sống mới về cà phê đến với nhân loại.

Các yếu tố đảm bảo thành công

• Khả năng tạo viễn cảnh,
• Khả năng vận động,
• Khả năng minh chứng,
• Khả năng tổ chức thực thi,
• Khả năng triển khai bước đột phá đầu tiên.
Các giai đoạn thực hiện

• Giai đoạn 5 năm lần thứ 1: Vừa vận động vừa minh chứng.
• Giai đoạn 5 năm lần thứ 2: Cao trào của sức mạnh tổng lực (5 – 10 năm).
• Giai đoạn 5 năm lần thứ 3: Phát triển bền vững và trường tồn (sau 10 năm).
Các nguồn lực để thực hiện
Đây là một dự án của Việt Nam phục vụ cho thế giới, chính vì thế chúng ta cần huy động toàn bộ nguồn lực của Việt Nam và các nguồn lực tiên tiến của thế giới, ủng hộ các giá trị sáng tạo, giá trị hài hoà để cùng chung tay xây dựng dự án lớn này.

Các rào cản cần vượt qua

Vượt qua chính mình: 2 điểm yếu lớn nhất của người Việt Nam hiện nay:
• Không dám nghĩ lớn.
• Thiếu và yếu trong khả năng thực thi.

Một khẩu hiệu mới: “Việt Nam – dám nghĩ lớn và thực thi được.”
Vượt qua điểm yếu trong khả năng thực thi: Huy động, sử dụng và làm chủ công nghệ quốc tế.
Tất cả đều nhằm tập trung minh chứng cho triết lý mới về cà phê: tôn vinh và phát triển sáng tạo, hướng đến hài hoà.

Vùng đệm

Nhiệm vụ: Tạo ra các cộng đồng sống thấu hiểu, tạo nên sự thân thiện cho địa bàn Thủ phủ cà phê. Vùng đệm này sẽ bao gồm các nội dung chính sau:
• Quy hoạch Buôn Ma Thuột thành một thành phố sinh thái đặc trưng về cà phê, trong đó các khu dân cư điển hình phát triển bền vững.
• Nâng cấp Đại học Tây Nguyên thành một đại học đa ngành đạt đẳng cấp quốc tế. Đây vừa là cơ chế huy động đầu tư, thu hút du học – du lịch, vừa là cơ chế để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tương xứng với nhu cầu phát triển ngày càng cao.
• Hình thành và vận hành Thủ phủ cà phê ảo trên mạng toàn cầu.
• Kết nối với các địa bàn khác thuộc Tây Nguyên, Việt Nam để trở thành tam giác phát triển bền vững, hoặc các đặc khu phát triển bền vững của quốc gia.

Khu vực vành đai

Khu vực vành đai: Là những cấu thành tạo nên sức mạnh cạnh tranh và sự độc đáo của cà phê Việt Nam trong ngành cà phê thế giới:
• Một Viện bảo tàng cà phê thế giới tại Việt Nam.
• Một Viện nghiên cứu cà phê mang tầm cỡ thế giới.
• Một Viện nghiên cứu dân tộc học và văn hóa dành cho bản địa và các vấn đề toàn cầu, cùng các dự án bảo tồn và phát triển văn hoá bản địa.
• Một Sàn giao dịch cà phê được kết nối với các định chế tài chính trung lập và các quốc gia sản xuất, xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, đặc biệt là Brazin và Indonesia.
• Những dãy phố đặc trưng cà phê, các doanh nghiệp, các đồn điền thực hành cà phê sạch, thực hành cà phê theo tiêu chuẩn khắt khe nhất về kỹ thuật và môi trường.
• Thực hiện các dự án bảo vệ và tái tạo rừng, nguồn nước và các không gian sinh thái tự nhiên.

Khu trung tâm


Khu trung tâm: Là nơi thể hiện triết lý sống mới về cà phê, một triết lý tôn vinh sự sáng tạo, hướng đến sự hài hoà. Dự kiến khu này sẽ được xây dựng tại cụm thác sinh thái Draysap.

• Một dự án xây dựng có tính biểu tượng đủ lớn, đủ vĩ đại, đủ độc đáo nhằm thu hút năng lượng của vũ trụ vào cà phê, để mưu cầu sự hài hòa giữa con người với con người, con người với thiên nhiên. Dự án này là tâm điểm của Thủ phủ cà phê, thời gian xây dựng dài với nhiều biện pháp quảng bá liên tục. Chất liệu chủ yếu để xây dựng một công trình thuộc tầm cỡ thiên niên kỷ này chính là các loại đá có sẵn tại Tây Nguyên. Tuy nhiên, cần phải sớm có các quy hoạch tổng thể và các chính sách quyết liệt để không chảy máu những nguyên vật liệu quý và nhiều ý nghĩa này vào những mục đích quan trọng khác.

• Một quần thể du lịch để tích hợp văn hoá – sinh thái – cà phê theo hướng thám hiểm, thực tế, với những dịch vụ đạt đẳng cấp cao và độc đáo nhất thế giới.

• Một khu vườn Thủ phủ cà phê, nơi trồng và thực hành cà phê đặc biệt nhất thế giới: nuôi các loại thú tự chọn hạt cho con người như khỉ, két (vẹt), chồn, … những người dân bản địa trong đó cũng trồng và chăm sóc cà phê theo đúng quy trình khoa học nhưng bên cạnh đó là các nghi thức văn hoá để cầu nguyện, gửi gắm tinh thần sáng tạo và sự mong mỏi hài hoà, bền vững vào từng hạt cà phê, quy trình chế biến và rang xay cũng được làm tuyệt đối thủ công với một sự tỉ mỉ và tính nghệ thuật cao nhất. Nơi đây sẽ là nơi tạo ra các loại cà phê huyền bí nhất thế giới được làm từ chính Thủ phủ cà phê. Cùng với đó là các chương trình văn hoá lễ hội tổng hợp, để tạo ra các lễ hội Carnaval Cà phê.


III - CÁC NHÓM CÔNG VIỆC ĐÃ TRIỂN KHAI


Các hoạt động đã triển khai

• Hội thảo quốc tế về cà phê và phát triển bền vững.
• Tuần lễ văn hoá cà phê 2007.
• Tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực địa của các chuyên gia hàng đầu thế giới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng trong các lĩnh vực quy hoạch, thiết kế, văn hoá, du lịch…
• Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu quyết tâm đóng góp xây dựng dự án.
• Chuyên gia kỹ thuật nông nghiệp hàng đầu của Israel: sử dụng hiệu quả nguồn nước và tăng năng suất cây cà phê.
• Báo cáo tổng hợp với Thủ tướng chính phủ vào ngày 3/2/2008.


Danh sách một số học giả, chuyên gia đã liên hệ


• Philip Kotler – Giáo sư, Cha đẻ của Marketing hiện đại
• Simon Alnot – Tác giả cuốn: “Công bằng thương hiệu mới” – một chuyên gia xây dựng thương hiệu cho các quốc gia đang phát triển.
• GS Heng Chye Kiang, Viện trưởng viện kiến trúc và quy hoạch, Đại học quốc gia Singapore.
• Albert Speer Jr, Kiến trúc sư, Munich (CHLB Đức).
• GS Tay Kheng Soon, Akitek Tenggara, Kiến trúc sư lỗi lạc của châu Á.
• Bernard Harrison, Chuyên gia về du lịch sinh thái hoang dã, người thiết kế các Night Safari hàng đầu trên thế giới (Anh Quốc).
• Và rất nhiều chuyên gia hàng đầu khác.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG SẼ TRIỂN KHAI NĂM 2008

Các chương trình sẽ triển khai năm 2008

Hội trại "Gặp gỡ sáng tạo Tây Nguyên"
• Trại sáng tác nghệ thuật vào tháng 3/2008 về cà phê và lấy cảm hứng từ cây cà phê quy tự 50 chuyên gia, nhà văn hoá, nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực từ kiến trúc, hội hoạ, điện ảnh, nhiếp ảnh, âm nhạc, điêu khắc, văn học.
• Lễ hội cà phê thế giới tại BMT trong thời gian hoa cà phê nở (thế mạnh này vượt trội hơn hẵn thế mạnh lễ hội hoa anh đào của Nhật).
• Tổ chức cuộc thi Barista pha chế cà phê thế giới tại BMT nhân dịp lễ hội cà phê thế giới.
• Hình thành, hội tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng thương hiệu quốc gia, phục vụ dự án.
• Vận động toàn dân sử dụng cà phê như hành động yêu nước.
• Quy hoạch tổng thể dự án Thủ phủ cà phê toàn cầu.
• Tiến hành bước đầu xây dựng dự án: Viện bảo tàng cà phê thế giới, các khu du lịch sinh thái, khu quy hoạch dân cư mới,…
• Tiếp tục vận động nhằm quy tụ các nước trồng cà phê để thành lập OPEC cà phê của thế giới.

IV - CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN QUAN TRỌNG

1. Cùng xây dựng và phản biện cho nội dung Triết lý sống mới về cà phê.
2. Cùng xây dựng các quy trình văn hoá cho Thủ phủ cà phê toàn cầu.
3. Cùng thảo luận và xây dựng nội dung cho Bảo tàng cà phê thế giới tại Việt Nam – một cấu thành của Thủ phủ cà phê.
4. Cùng thảo luận ý tưởng và các kịch bản hoạt động cho công trình kiến trúc và quy hoạch chính tại Khu trung tâm, một công trình vĩnh cửu với thời gian.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC TRIẾT LÝ HẤP DẪN THẾ GIỚI

Nội dung cơ bản của Triết lý

Nội dung cơ bản của Triết lý là thông qua cà phê để tôn vinh và phát triển hai giá trị mà con người cần để phát triển một cách bền vững cho tương lai là: tính sáng tạo và tính hài hòa.

Liệu đó có đúng là hai thuộc tính cơ bản nhất, quan trọng nhất mà tương lai cần đến hay không?

Đây được coi là mẫu số chung, là những thuộc tính sẵn có của cà phê được nêu bật lên và xâu chuỗi lại. Làm cách nào để cho cộng đồng hiểu và đón nhận, làm cách nào để đánh thức những giá trị sáng tạo và hài hòa có sẵn trong mọi con người để cùng hướng về sự phát triển bền vững cho nhân loại?

Nói gọn lại, triết lý này có thực sự khơi dậy và đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam và toàn thể thế giới hay không?


Cần bổ sung thêm những luận cứ gì cho triết lý sống mới này? Những con người sống cho triết lý này.


Có bao nhiêu luận điểm, minh chứng trong bao nhiêu lĩnh vực có thể bỗ sung, phản biện cho triết lý?
Cần tập hợp và tổ chức một đội ngũ ngành càng hùng hậu những con người sống để bồi đắp, hoàn thiện, và truyền bá triết lý sống mới từ cà phê trên toàn thế giới. Vậy những con người này đến từ đâu, phải tập hợp, tổ chức và phát triển như thế nào?

Quan điểm cà phê là năng lượng


• Cà phê có phải là một năng lượng cho bộ não, là máu của nền kinh tế tri thức hay không?
• Vai trò của cà phê so với dầu mỏ?
• Các loại năng lượng mới?
• Tương lai của kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo.
• Những “đối thủ cạnh tranh” của năng lượng cà phê?
Quan điểm cà phê hướng đến sự hài hoà
• Cà phê có phải là biểu tượng hướng đến sự hài hoà?
• Cà phê là gì? Cà phê có tính tổng hợp và phổ quát không? Có thực sự tác động đến mọi mặt của con người, hướng đến sự hài hòa tích cực hay không?

Sự bảo chứng và tính thuyết phục thế giới


• Làm thế nào để một nước được coi là đang kém phát triển như Việt Nam có thể xuất khẩu được cái khó xuất khẩu nhất: xuất khẩu triết lý, tư tưởng, ý tưởng?
• Cần những sự bảo chứng và thuyết phục nào ngay tại Việt Nam và trên phạm vi toàn thế giới?

CÙNG ĐƯA RA VÀ THẢO LUẬN CÁC YÊU CẦU MÀ TRIẾT LÝ CẦN HƯỚNG ĐẾN

Tính nhân bản và hài hoà

• Phục vụ sự phát triển của con người.
• Hài hòa và bền vững với thiên nhiên, vũ trụ.

Tính khoa học và tính mở

• Khoa học và chặt chẽ.
• Tính mở cao, liên tục hoàn thiện và phát triển.

Tính dân tộc và thời đại

• Hướng đến tương lai.
• Theo đúng các xu hướng tích cực của thời đại.
• Thể hiện được tinh hoa của bản sắc Việt Nam.

Tính đặc thù và lan toả

• Trọng tâm vào đối tượng những người sử dụng, yêu thích và đam mê cà phê trên toàn cầu.
• Phải tạo ra được một làn sống mới, quy tụ và tập hợp những người đam mê cà phê trên thế giới, rộng hơn là toàn thể nhân loại, quy tụ mọi đối tượng liên quan trong ngành cà phê.

CÁC QUY TRÌNH VĂN HÓA CHO THỦ PHỦ CÀ PHÊ

Chúng ta cần xây dựng các quy trình văn hóa nào?

• Quy trình chăm sóc và thu hoạch cà phê: các nghi thức thường nhất, các lễ khai vụ, thu hoạch,….
• Các quy trình trong các khâu chế biến và thưởng thức cà phê.
• Các quy trình về ẩm thực, y học cổ truyền, dưỡng sinh.
• Các hình thức lễ hội lớn phức hợp:
- Lễ hội cà phê
- Lễ hội hoa cà phê
- Lễ hội trình diễn cà phê(coffee show)
• Các loại hình nghệ thuật cổ điển, truyền thống, đương đại.

Tính Việt Nam (bản sắc)

Phải đánh thức, khai thác và làm thăng hoa những giá trị và tài nguyên văn hóa độc đáo của Việt Nam. Cần thiết phải đặt các giá trị của Việt Nam trong xu thế Châu Á phục hưng, trong điều kiện quyền lực mềm ngày càng chiếm ưu thế hơn so với quyền lực cứng.

Tính quốc tế

Đây là các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, chính vì vậy tính quốc tế phải nổi trội hơn tính Việt Nam.
Thuộc tính chung của Triết lý cà phê: sáng tạo và hài hòa
Rõ ràng các quy trình văn hóa này là các quy trình văn hóa phục vụ cho Triết lý cà phê, chính vì vậy chúng ta phải thể hiện một cách rõ nét nhất hai giá trị chính của Triết lý cà phê là tính sáng tạo và tính hài hòa.

CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI CẦN NGHIÊN CỨU VÀ TÍCH HỢP

NHỮNG BẢO TÀNG CÀ PHÊ TRÊN THẾ GIỚI

Trên thế giới, hiện nay có một số viện bảo tàng cà phê rất nổi tiếng, nhưng hầu hết các viện bảo tàng này đều đến từ các quốc gia không trồng cà phê, như Nhật Bản, Anh, Đức.

Vậy tại sao một cường quốc cà phê như Việt Nam lại không thể có một Viện bảo tàng cà phê? Mặt khác, các bảo tàng nêu trên chỉ thể hiện được phần quá khứ và chủ yếu là phần nổi của cà phê, vai trò lớn và có tính triết lý của cà phê, đặc biệt là vai trò tương lai của cà phê gần như không được thể hiện tại các bảo tàng nói trên. Đây là cơ hội rất lớn để chúng ta tạo nên sự khác biệt.


CÁC ĐỀ XUẤT CHO BẢO TÀNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI

Sứ mạng của Bảo tàng cà phê thế giới
Tái hiện lịch sử và vai trò cà phê đối với nhân loại để từ đó hướng đến những quan điểm mới, tư tưởng mới, triết lý mới về cà phê đến từ vùng đất Tây Nguyên của Việt Nam.

Kể chuyện huyền thoại cà phê

“….Câu chuyện về cà phê thì rất nhiều, thực hay hư cũng ít ai kiểm chứng. Hoặc giả nhiều khi người ta phóng đại những chuyện nhỏ thành chuyện lớn cho mùi cà phê thêm đậm đà, chẳng hạn như “cà phê dãi chồn” mà dân ghiền người Việt thường kể cho nhau nghe.

Câu chuyện lãng mạn hơn cả có lẽ là chuyện của một anh chàng chăn dê tên là Kaldi, người xứ Abyssinia. Một hôm anh ta ngồi trên một tảng đá cạnh một sườn núi bỗng nhận ra đàn dê vốn dĩ ngoan ngoãn hiền lành đột nhiên có vẻ sinh động lạ thường. Sau khi đến gần quan sát kỹ hơn, Kaldi thấy những con dê đớp những trái màu đo đỏ ở một cái cây gần đó. Anh ta cũng liều lĩnh bức một trái ăn thử và cũng thấy mình hăng hái hẳn lên, tưởng như tràn đầy sinh lực.
Người chăn dê nghĩ rằng mình gặp một phép lạ, vội vàng chạy về một tu viện gần đó báo cho vị quản nhiệm. Nhà tu kia sợ rằng đây là một loại trái cây cấm của quỉ dữ, lập tức vứt những trái cây chín đỏ kia vào lò lửa. Thế nhưng khi những hạt kia bị đốt cháy tỏa ra một mùi thơm lừng, người tu sĩ mới tin rằng đây chính là một món quà của thượng đế và vội vàng khều ra và gọi những tăng lữ khác đến tiếp tay. Những hạt rang kia được pha trong nước để mọi người cùng được hưởng thiên ân.

Cà phê vốn dĩ mọc hoang trong vùng Abyssinia và Arabia. Trước thế kỷ thứ 10, thổ dân thường hái ăn, dùng như một loại thuốc kích thích. Trái cà phê chín được giã ra trộn với mỡ của súc vật nặn thành từng cục tròn để dùng làm thực phẩm khi đi đường xa. Về sau cà phê được dùng làm thức uống nhưng cũng khác với phương cách ngày nay. Thời đó người ta chỉ ngâm nước những trái cà phê rồi uống, mãi tới thời trung cổ người Ả Rập mới biết tán ra bỏ vào nước sôi.
Thức uống đó chẳng mấy chốc trở nên nổi tiếng, người Ả Rập rất tự hào về phát minh này và giữ bí mật để bảo tồn độc quyền một loại sản phẩm. Những khách hành hương được thưởng thức nước cà phê đã lén lút đem hạt giống về trồng nên chẳng bao lâu khắp khu vực Trung Đông đều có trồng và truyền đi mỗi lúc một xa hơn nữa….”


Tính Việt Nam

Thể hiện được một số đặc trưng cơ bản của cà phê Việt Nam, của văn hóa Tây Nguyên nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Phát huy và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên hiện có của đất nước, đặc biệt là giá trị về rừng, nước, tài nguyên khoáng sản của vùng núi lửa Tây Nguyên.

Tính toàn cầu

Phải thể hiện được tính quốc tế nhiều hơn tính Việt Nam; phải thể hiện rằng đây là công trình của Việt Nam làm cho thế giới chứ không phải làm cho riêng Việt Nam. Các giá trị văn hóa Việt Nam được chắt lọc và phát triển phải dựa trên xu hướng, các yêu cầu của thời đại, phải là các giá trị ngày càng quan trọng trong các xu hướng phát triển của thế giới.

Tính cách mạng

Xin được dùng từ cách mạng để nói lên những tư tưởng, triết lý mới mà Bảo tàng cà phê này phải chuyên chở. Đó là đặc tính hướng đến tương lai, phát lộ tư tưởng của tương lai chứ không chỉ là bảo tàng, bảo tồn lại những gì đã xảy ra.
NVR Communication
Tìm hiểu thêm:  
Giống - Cây trồng
Lịch sử café
Vùng đất
Chế biến
Pha chế
Số liệu
Triết lý cà phê
Các tin khác :
Kinh doanh cà phê: Thành công nằm trong tầm tay bạn! (23/11/2008)
Khát vọng lớn từ triết lý của cà phê Việt Nam (10/10/2008)
Triết lý của cà phê và quyền lực mềm cho Việt Nam (24/07/2008)
Các nội dung thảo luận quan trọng (12/07/2008)
Các nhóm công việc đã triển khai (12/07/2008)
 
NVR Communication
82-84 Bui Thi Xuan Street, Dist 1, HCM City
Phone: (84-8) 3 925 1893 - 3 925 1894. Fax: (84-8) 3925 1895
Email:
ICP: 86/GP-TTĐT