Đăng nhập| Đăng ký
Quán cafe:Sản phẩm:Tin tức
   Tìm chi tiết
   Không gian quán  >  Cảm nhận về quán cafe  |  Cảm nhận hay nhất

Quang Huy
 - 3/9/2010 -   KAYO TAPIOCA TEA & COFFEE SHOP
  TayNguyenNews.net
Trang tin tức tổng hợp về Tây Nguyên, Tin tức cập nhật 24/24 về các vấn đề chính trị, xã hội, phong tục, tập quán, lễ hội.. của đồng bào khu vực Tây Nguyên.

http://taynguyennews.net – Portal với số lượng người truy cập đông nhất

Nơi cung cấp nhưng thông tin nóng bỏng trong khu vực tây nguyên

Giả cả cà phê, nông sản, giá vàng, tỉ giá… miễn phí.

http://Taynguyennews.net  – hệ thống tích hợp tin tức , diễn đàn, rao vặt,

music , game, mạng xã hội lớn nhất tây nguyên.

Với top đầu về các từ khóa : “tin tuc tay nguyen”, “tay nguyen”,

“ du lich tay nguyen” , “ ruou can tay nguyen”, “Cong dong tay nguyen”

http://taynguyennews.net là website đi đầu trong lĩnh vực đưa khoa học

tiến bộ vào thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xúc tiến thương mại

đồng thời truyền bá đến bạn bè trong và ngoài nước về phong tục

tập quán đặc sắc, đặc sản của đồng bào tây nguyên.

 

Ủng hộ đồng bào tây nguyên bằng cách:

 1. Giới thiệu đến bạn bè bài viết này, giới thiệu taynguyennews.net cho tất cả mọi người.
 2. Đăt quảng cáo trên cổng thông tin taynguyennews.net.
 3. Đăng ký và hoạt động trên taynguyennews.net
 4. Up bài này lên bằng cách reply bài viết này.

http://taynguyennews.nethttp://ruou-can.comhttp://tanphat.nethttp://thuongmaitaynguyen.com

 Quang Huy
 - 3/9/2010 -   Sen café
  TayNguyenNews.net
Trang tin tức tổng hợp về Tây Nguyên, Tin tức cập nhật 24/24 về các vấn đề chính trị, xã hội, phong tục, tập quán, lễ hội.. của đồng bào khu vực Tây Nguyên.

http://taynguyennews.net – Portal với số lượng người truy cập đông nhất

Nơi cung cấp nhưng thông tin nóng bỏng trong khu vực tây nguyên

Giả cả cà phê, nông sản, giá vàng, tỉ giá… miễn phí.

http://Taynguyennews.net  – hệ thống tích hợp tin tức , diễn đàn, rao vặt,

music , game, mạng xã hội lớn nhất tây nguyên.

Với top đầu về các từ khóa : “tin tuc tay nguyen”, “tay nguyen”,

“ du lich tay nguyen” , “ ruou can tay nguyen”, “Cong dong tay nguyen”

http://taynguyennews.net là website đi đầu trong lĩnh vực đưa khoa học

tiến bộ vào thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xúc tiến thương mại

đồng thời truyền bá đến bạn bè trong và ngoài nước về phong tục

tập quán đặc sắc, đặc sản của đồng bào tây nguyên.

 

Ủng hộ đồng bào tây nguyên bằng cách:

 1. Giới thiệu đến bạn bè bài viết này, giới thiệu taynguyennews.net cho tất cả mọi người.
 2. Đăt quảng cáo trên cổng thông tin taynguyennews.net.
 3. Đăng ký và hoạt động trên taynguyennews.net
 4. Up bài này lên bằng cách reply bài viết này.

http://taynguyennews.nethttp://ruou-can.comhttp://tanphat.nethttp://thuongmaitaynguyen.com

 Quang Huy
 - 3/9/2010 -   cafe hoa tigon
  TayNguyenNews.net
Trang tin tức tổng hợp về Tây Nguyên, Tin tức cập nhật 24/24 về các vấn đề chính trị, xã hội, phong tục, tập quán, lễ hội.. của đồng bào khu vực Tây Nguyên.

http://taynguyennews.net – Portal với số lượng người truy cập đông nhất

Nơi cung cấp nhưng thông tin nóng bỏng trong khu vực tây nguyên

Giả cả cà phê, nông sản, giá vàng, tỉ giá… miễn phí.

http://Taynguyennews.net  – hệ thống tích hợp tin tức , diễn đàn, rao vặt,

music , game, mạng xã hội lớn nhất tây nguyên.

Với top đầu về các từ khóa : “tin tuc tay nguyen”, “tay nguyen”,

“ du lich tay nguyen” , “ ruou can tay nguyen”, “Cong dong tay nguyen”

http://taynguyennews.net là website đi đầu trong lĩnh vực đưa khoa học

tiến bộ vào thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xúc tiến thương mại

đồng thời truyền bá đến bạn bè trong và ngoài nước về phong tục

tập quán đặc sắc, đặc sản của đồng bào tây nguyên.

 

Ủng hộ đồng bào tây nguyên bằng cách:

 1. Giới thiệu đến bạn bè bài viết này, giới thiệu taynguyennews.net cho tất cả mọi người.
 2. Đăt quảng cáo trên cổng thông tin taynguyennews.net.
 3. Đăng ký và hoạt động trên taynguyennews.net
 4. Up bài này lên bằng cách reply bài viết này.

http://taynguyennews.nethttp://ruou-can.comhttp://tanphat.nethttp://thuongmaitaynguyen.com

 Quang Huy
 - 3/9/2010 -   Alley House Coffee
  TayNguyenNews.net
Trang tin tức tổng hợp về Tây Nguyên, Tin tức cập nhật 24/24 về các vấn đề chính trị, xã hội, phong tục, tập quán, lễ hội.. của đồng bào khu vực Tây Nguyên.

http://taynguyennews.net – Portal với số lượng người truy cập đông nhất

Nơi cung cấp nhưng thông tin nóng bỏng trong khu vực tây nguyên

Giả cả cà phê, nông sản, giá vàng, tỉ giá… miễn phí.

http://Taynguyennews.net  – hệ thống tích hợp tin tức , diễn đàn, rao vặt,

music , game, mạng xã hội lớn nhất tây nguyên.

Với top đầu về các từ khóa : “tin tuc tay nguyen”, “tay nguyen”,

“ du lich tay nguyen” , “ ruou can tay nguyen”, “Cong dong tay nguyen”

http://taynguyennews.net là website đi đầu trong lĩnh vực đưa khoa học

tiến bộ vào thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xúc tiến thương mại

đồng thời truyền bá đến bạn bè trong và ngoài nước về phong tục

tập quán đặc sắc, đặc sản của đồng bào tây nguyên.

 

Ủng hộ đồng bào tây nguyên bằng cách:

 1. Giới thiệu đến bạn bè bài viết này, giới thiệu taynguyennews.net cho tất cả mọi người.
 2. Đăt quảng cáo trên cổng thông tin taynguyennews.net.
 3. Đăng ký và hoạt động trên taynguyennews.net
 4. Up bài này lên bằng cách reply bài viết này.

http://taynguyennews.nethttp://ruou-can.comhttp://tanphat.nethttp://thuongmaitaynguyen.com

 Quang Huy
 - 3/9/2010 -   Cafe Thủy Thiên Đăng
  TayNguyenNews.net
Trang tin tức tổng hợp về Tây Nguyên, Tin tức cập nhật 24/24 về các vấn đề chính trị, xã hội, phong tục, tập quán, lễ hội.. của đồng bào khu vực Tây Nguyên.

http://taynguyennews.net – Portal với số lượng người truy cập đông nhất

Nơi cung cấp nhưng thông tin nóng bỏng trong khu vực tây nguyên

Giả cả cà phê, nông sản, giá vàng, tỉ giá… miễn phí.

http://Taynguyennews.net  – hệ thống tích hợp tin tức , diễn đàn, rao vặt,

music , game, mạng xã hội lớn nhất tây nguyên.

Với top đầu về các từ khóa : “tin tuc tay nguyen”, “tay nguyen”,

“ du lich tay nguyen” , “ ruou can tay nguyen”, “Cong dong tay nguyen”

http://taynguyennews.net là website đi đầu trong lĩnh vực đưa khoa học

tiến bộ vào thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xúc tiến thương mại

đồng thời truyền bá đến bạn bè trong và ngoài nước về phong tục

tập quán đặc sắc, đặc sản của đồng bào tây nguyên.

 

Ủng hộ đồng bào tây nguyên bằng cách:

 1. Giới thiệu đến bạn bè bài viết này, giới thiệu taynguyennews.net cho tất cả mọi người.
 2. Đăt quảng cáo trên cổng thông tin taynguyennews.net.
 3. Đăng ký và hoạt động trên taynguyennews.net
 4. Up bài này lên bằng cách reply bài viết này.

http://taynguyennews.nethttp://ruou-can.comhttp://tanphat.nethttp://thuongmaitaynguyen.com

 Quang Huy
 - 3/9/2010 -   Cỏ Nội
  TayNguyenNews.net
Trang tin tức tổng hợp về Tây Nguyên, Tin tức cập nhật 24/24 về các vấn đề chính trị, xã hội, phong tục, tập quán, lễ hội.. của đồng bào khu vực Tây Nguyên.

http://taynguyennews.net – Portal với số lượng người truy cập đông nhất

Nơi cung cấp nhưng thông tin nóng bỏng trong khu vực tây nguyên

Giả cả cà phê, nông sản, giá vàng, tỉ giá… miễn phí.

http://Taynguyennews.net  – hệ thống tích hợp tin tức , diễn đàn, rao vặt,

music , game, mạng xã hội lớn nhất tây nguyên.

Với top đầu về các từ khóa : “tin tuc tay nguyen”, “tay nguyen”,

“ du lich tay nguyen” , “ ruou can tay nguyen”, “Cong dong tay nguyen”

http://taynguyennews.net là website đi đầu trong lĩnh vực đưa khoa học

tiến bộ vào thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xúc tiến thương mại

đồng thời truyền bá đến bạn bè trong và ngoài nước về phong tục

tập quán đặc sắc, đặc sản của đồng bào tây nguyên.

 

Ủng hộ đồng bào tây nguyên bằng cách:

 1. Giới thiệu đến bạn bè bài viết này, giới thiệu taynguyennews.net cho tất cả mọi người.
 2. Đăt quảng cáo trên cổng thông tin taynguyennews.net.
 3. Đăng ký và hoạt động trên taynguyennews.net
 4. Up bài này lên bằng cách reply bài viết này.

http://taynguyennews.nethttp://ruou-can.comhttp://tanphat.nethttp://thuongmaitaynguyen.com

 

Du miên, bằng lăng tím, Gió và nước
Sân vườn, Văn phòng,
Top quán được xem nhiều nhất
Top quán được cảm nhận nhiều nhất
Top quán nổi bật nhất
Top quán mới nhất
Bài cảm nhận  |  Khoảnh khắc đáng nhớ
Tổ chức 1 buổi tiệc lãng mạn chỉ với giá 129.000đ.
Khuyến mãi điểm tâm sáng
Chương trình cảm ơn khách hàng Mỗi ngày tặng 20 thẻ VIP
Chương trình: "Giảm giá mùa hè"
Hoa Nắng
Hoa Nắng
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 98
Lượt bình chọn: 29
bằng lăng tím
bằng lăng tím
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 40
Riêng một góc trời
Riêng một góc trời
Phong cách cafe Âm nhạc
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 35
Gia Viên
Gia Viên
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 29
Một Thuở
Một Thuở
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 28
Lepetit
Lepetit
Phong cách cafe Văn phòng
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 10
Zen cafe
Zen cafe
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 96
Lượt bình chọn: 21
Casablanca
Casablanca
Phong cách quán cafe khác
Điểm TB: 96
Lượt bình chọn: 8
Tự Tình Khúc
Tự Tình Khúc
Phong cách cafe Âm nhạc
Điểm TB: 95
Lượt bình chọn: 24
Flamy
Flamy
Phong cách cafe Văn phòng
Điểm TB: 95
Lượt bình chọn: 19
NVR Communication
82-84 Bui Thi Xuan Street, Dist 1, HCM City
Phone: (84-8) 3 925 1893 - 3 925 1894. Fax: (84-8) 3925 1895
Email:
ICP: 86/GP-TTĐT