Đăng nhập| Đăng ký
Quán cafe:Sản phẩm:Tin tức
   Tìm chi tiết
   Không gian quán  >  Cảm nhận về quán cafe  |  Cảm nhận hay nhất

Nguyễn Tường Vũ
 - 27/9/2010 -   Blue
 

 

 

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CHI NHÁNH VIETTEL TP.HCM

 
 
 


Địa chỉ: 423 Cộng Hòa, P15, Quận Tân Bình, Tp.HCM

BÁO GIÁ DỊCH VỤ FTTH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI INTERNET CÁP QUANG VIETTEL

(Áp dụng cho quán Cafe – Wifi kề từ ngày 01/9/2010 đến ngày 30/9/2010)

 

Gói cước

FTTH Office

Cước niêm yết ( chưa khuyến mãi)

2.000.000 đ

Phí lắp đặt ban đầu (VND)

Miễn phí

Cước phí đóng hàng tháng( Đã khuyến mãi)

1.000.000 (Giảm 50%)

Nếu khách hàng đóng trước 06 tháng

900.000đ/tháng(Giảm 55%).

  Nếu khách hàng đóng trước 12 tháng

700.000đ/tháng(Giảm 65%).

Băng thông trong nước

32 Mbps

Cam kết băng thông tối thiểu hướng quốc tế (*)

640 Kbps

Băng thông quốc tế tối đa (*)

6.25 Mbps

Địa chỉ IP (Miễn phí)

1 IP Tĩnh

Modem

Proware

 

Note:

      - Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

      - Khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ 24 tháng.

      - Cho mượn Converter và Modem Proware.

      - Cho mượn Wifi(1.040.000đ) – Cafe Wifi.

Băng thông quốc tế đo tại  http://microsoft.com

     

 

Trân trọng báo giá!

Liên hệ: PHÒNG KHDN VIETTEL – NGUYỄN TƯỜNG VŨ

                                                                    Điện thoại: 0167 455 7382 - 0907649975

                                                                    Email:

                                                                    Web: http://www.viettelhcm.com.vn.


Nguyễn Tường Vũ
 - 27/9/2010 -   Rêu
 

 

 

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CHI NHÁNH VIETTEL TP.HCM

 
 
 


Địa chỉ: 423 Cộng Hòa, P15, Quận Tân Bình, Tp.HCM

BÁO GIÁ DỊCH VỤ FTTH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI INTERNET CÁP QUANG VIETTEL

(Áp dụng cho quán Cafe – Wifi kề từ ngày 01/9/2010 đến ngày 30/9/2010)

 

Gói cước

FTTH Office

Cước niêm yết ( chưa khuyến mãi)

2.000.000 đ

Phí lắp đặt ban đầu (VND)

Miễn phí

Cước phí đóng hàng tháng( Đã khuyến mãi)

1.000.000 (Giảm 50%)

Nếu khách hàng đóng trước 06 tháng

900.000đ/tháng(Giảm 55%).

  Nếu khách hàng đóng trước 12 tháng

700.000đ/tháng(Giảm 65%).

Băng thông trong nước

32 Mbps

Cam kết băng thông tối thiểu hướng quốc tế (*)

640 Kbps

Băng thông quốc tế tối đa (*)

6.25 Mbps

Địa chỉ IP (Miễn phí)

1 IP Tĩnh

Modem

Proware

 

Note:

      - Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

      - Khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ 24 tháng.

      - Cho mượn Converter và Modem Proware.

      - Cho mượn Wifi(1.040.000đ) – Cafe Wifi.

Băng thông quốc tế đo tại  http://microsoft.com

     

 

Trân trọng báo giá!

Liên hệ: PHÒNG KHDN VIETTEL – NGUYỄN TƯỜNG VŨ

                                                                    Điện thoại: 0167 455 7382 - 0907649975

                                                                    Email:

                                                                    Web: http://www.viettelhcm.com.vn.


Nguyễn Tường Vũ
 - 27/9/2010 -   CDMA
 

 

 

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CHI NHÁNH VIETTEL TP.HCM

 
 
 


Địa chỉ: 423 Cộng Hòa, P15, Quận Tân Bình, Tp.HCM

BÁO GIÁ DỊCH VỤ FTTH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI INTERNET CÁP QUANG VIETTEL

(Áp dụng cho quán Cafe – Wifi kề từ ngày 01/9/2010 đến ngày 30/9/2010)

 

Gói cước

FTTH Office

Cước niêm yết ( chưa khuyến mãi)

2.000.000 đ

Phí lắp đặt ban đầu (VND)

Miễn phí

Cước phí đóng hàng tháng( Đã khuyến mãi)

1.000.000 (Giảm 50%)

Nếu khách hàng đóng trước 06 tháng

900.000đ/tháng(Giảm 55%).

  Nếu khách hàng đóng trước 12 tháng

700.000đ/tháng(Giảm 65%).

Băng thông trong nước

32 Mbps

Cam kết băng thông tối thiểu hướng quốc tế (*)

640 Kbps

Băng thông quốc tế tối đa (*)

6.25 Mbps

Địa chỉ IP (Miễn phí)

1 IP Tĩnh

Modem

Proware

 

Note:

      - Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

      - Khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ 24 tháng.

      - Cho mượn Converter và Modem Proware.

      - Cho mượn Wifi(1.040.000đ) – Cafe Wifi.

Băng thông quốc tế đo tại  http://microsoft.com

     

 

Trân trọng báo giá!

Liên hệ: PHÒNG KHDN VIETTEL – NGUYỄN TƯỜNG VŨ

                                                                    Điện thoại: 0167 455 7382 - 0907649975

                                                                    Email:

                                                                    Web: http://www.viettelhcm.com.vn.


Nguyễn Tường Vũ
 - 27/9/2010 -   Vườn Xưa
 

 

 

TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CHI NHÁNH VIETTEL TP.HCM

 
 
 


Địa chỉ: 423 Cộng Hòa, P15, Quận Tân Bình, Tp.HCM

BÁO GIÁ DỊCH VỤ FTTH

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI INTERNET CÁP QUANG VIETTEL

(Áp dụng cho quán Cafe – Wifi kề từ ngày 01/9/2010 đến ngày 30/9/2010)

 

Gói cước

FTTH Office

Cước niêm yết ( chưa khuyến mãi)

2.000.000 đ

Phí lắp đặt ban đầu (VND)

Miễn phí

Cước phí đóng hàng tháng( Đã khuyến mãi)

1.000.000 (Giảm 50%)

Nếu khách hàng đóng trước 06 tháng

900.000đ/tháng(Giảm 55%).

  Nếu khách hàng đóng trước 12 tháng

700.000đ/tháng(Giảm 65%).

Băng thông trong nước

32 Mbps

Cam kết băng thông tối thiểu hướng quốc tế (*)

640 Kbps

Băng thông quốc tế tối đa (*)

6.25 Mbps

Địa chỉ IP (Miễn phí)

1 IP Tĩnh

Modem

Proware

 

Note:

      - Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

      - Khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ 24 tháng.

      - Cho mượn Converter và Modem Proware.

      - Cho mượn Wifi(1.040.000đ) – Cafe Wifi.

Băng thông quốc tế đo tại  http://microsoft.com

     

 

Trân trọng báo giá!

Liên hệ: PHÒNG KHDN VIETTEL – NGUYỄN TƯỜNG VŨ

                                                                    Điện thoại: 0167 455 7382 - 0907649975

                                                                    Email:

                                                                    Web: http://www.viettelhcm.com.vn.


Nguyễn Tường Vũ
 - 24/9/2010 -   BROS Cafe
  Dịch vụ FTTH - Internet cáp quang. Giá ưu đãi cực hot. Mọi chi tiết, thắc mắc: Xin vui lòng liên hệ: PHÒNG KHDN VIETTEL – NGUYỄN TƯỜNG VŨ. Điện thoại: 0167 455 7382 - 0907 649 975. Fax: 08.62938444 Email: [email protected] - [email protected] Web: http://www.viettelhcm.com.vn.

Nguyễn Tường Vũ
 - 24/9/2010 -   Tutti Frutti
  Dịch vụ FTTH - Internet cáp quang. Giá ưu đãi cực hot. Mọi chi tiết, thắc mắc: Xin vui lòng liên hệ: PHÒNG KHDN VIETTEL – NGUYỄN TƯỜNG VŨ. Điện thoại: 0167 455 7382 - 0907 649 975. Fax: 08.62938444 Email: [email protected] - [email protected] Web: http://www.viettelhcm.com.vn.

Nguyễn Tường Vũ
 - 24/9/2010 -   Cỏ Nội
  Dịch vụ FTTH - Internet cáp quang. Giá ưu đãi cực hot. Mọi chi tiết, thắc mắc: Xin vui lòng liên hệ: PHÒNG KHDN VIETTEL – NGUYỄN TƯỜNG VŨ. Điện thoại: 0167 455 7382 - 0907 649 975. Fax: 08.62938444 Email: [email protected] - [email protected] Web: http://www.viettelhcm.com.vn.

Nguyễn Tường Vũ
 - 24/9/2010 -   Café Đá
  Dịch vụ FTTH - Internet cáp quang. Giá ưu đãi cực hot. Mọi chi tiết, thắc mắc: Xin vui lòng liên hệ: PHÒNG KHDN VIETTEL – NGUYỄN TƯỜNG VŨ. Điện thoại: 0167 455 7382 - 0907 649 975. Fax: 08.62938444 Email: [email protected] - [email protected] Web: http://www.viettelhcm.com.vn.

Nguyễn Tường Vũ
 - 24/9/2010 -   Điểm Một Thời
  Dịch vụ FTTH - Internet cáp quang. Giá ưu đãi cực hot. Mọi chi tiết, thắc mắc: Xin vui lòng liên hệ: PHÒNG KHDN VIETTEL – NGUYỄN TƯỜNG VŨ. Điện thoại: 0167 455 7382 - 0907 649 975. Fax: 08.62938444 Email: [email protected] - [email protected] Web: http://www.viettelhcm.com.vn.

Nguyễn Tường Vũ
 - 24/9/2010 -   Cafe 150
  Dịch vụ FTTH - Internet cáp quang. Giá ưu đãi cực hot. Mọi chi tiết, thắc mắc: Xin vui lòng liên hệ: PHÒNG KHDN VIETTEL – NGUYỄN TƯỜNG VŨ. Điện thoại: 0167 455 7382 - 0907 649 975. Fax: 08.62938444 Email: [email protected] - [email protected] Web: http://www.viettelhcm.com.vn.
1 2 3
Du miên, bằng lăng tím, Gió và nước
Sân vườn, Văn phòng,
Top quán được xem nhiều nhất
Top quán được cảm nhận nhiều nhất
Top quán nổi bật nhất
Top quán mới nhất
Bài cảm nhận  |  Khoảnh khắc đáng nhớ
Tổ chức 1 buổi tiệc lãng mạn chỉ với giá 129.000đ.
Khuyến mãi điểm tâm sáng
Chương trình cảm ơn khách hàng Mỗi ngày tặng 20 thẻ VIP
Chương trình: "Giảm giá mùa hè"
Hoa Nắng
Hoa Nắng
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 98
Lượt bình chọn: 29
bằng lăng tím
bằng lăng tím
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 40
Riêng một góc trời
Riêng một góc trời
Phong cách cafe Âm nhạc
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 35
Gia Viên
Gia Viên
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 29
Một Thuở
Một Thuở
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 28
Lepetit
Lepetit
Phong cách cafe Văn phòng
Điểm TB: 97
Lượt bình chọn: 10
Zen cafe
Zen cafe
Phong cách cafe Sân vườn
Điểm TB: 96
Lượt bình chọn: 21
Casablanca
Casablanca
Phong cách quán cafe khác
Điểm TB: 96
Lượt bình chọn: 8
Tự Tình Khúc
Tự Tình Khúc
Phong cách cafe Âm nhạc
Điểm TB: 95
Lượt bình chọn: 24
Flamy
Flamy
Phong cách cafe Văn phòng
Điểm TB: 95
Lượt bình chọn: 19
NVR Communication
82-84 Bui Thi Xuan Street, Dist 1, HCM City
Phone: (84-8) 3 925 1893 - 3 925 1894. Fax: (84-8) 3925 1895
Email:
ICP: 86/GP-TTĐT